Texter

Organisk Enhetssyn

Är vi lika eller olika?

Helheten och delarna

 

In English

reality.org.uk

 

Om

Vidga samtalet

 

Bildligt

Wordle

citat
Helhet och delar kan omöjligen tänkas som två av varandra oberoende begrepp, utan att båda förlorar sin ursprungliga mening. Ordet 'helhet' förutsätter 'delar' som den omfattar. Ordet 'delar' förutsätter en 'helhet' som de ingår i. Det betyder att helheten och delarna omöjligen kan lämna varandra, byta betydelse/plats, så att helheten blir en del och en del blir helheten.

Stefan Hlatky, Helhetens och delarnas mysterium
Verksamheten vidga samtalet