Texter

Organisk Enhetssyn

Är vi lika eller olika?

Helheten och delarna

 

In English

reality.org.uk

 

Om

Vidga samtalet

 

Bildligt

Wordle

citat
Helhet och delar kan omöjligen tänkas som två av varandra praktiskt oberoende begrepp utan att båda förlorar sin ursprungliga mening. Ordet helhet förutsätter ovillkorligen delar som den omfattar och ordet del en helhet som den ingår i. Det betyder att helheten och delarna i praktiken omöjligen kan lämna varandra eller byta betydelse, alltså plats och roll i deras förhållande, så att helheten blir en del och en del, eller i ett kollektiv alla delar, övertar rollen som helhet.

Stefan Hlatky, Helhetens och delarnas mysterium
Verksamheten vidga samtalet