Texter

Organisk Enhetssyn

Är vi lika eller olika?

Helheten och delarna

 

In English

reality.org.uk

 

Om

Vidga samtalet

 

Bildligt

Wordle

citat
Ur ingen­ting kan inte någonting uppstå, och det som är kan inte övergå till att bli ingen­ting. Därför måste verkligheten i grunden vara ett och detsamma genom tiderna oförändrat bestående sakförhållande. Men inte som en död och stel sak, som inte kan uttrycka någon funktion, utan som vår erfarenhet av en rörlig sak, t.ex. vatten eller en levande kropp.

Stefan Hlatky, Organisk Enhetssyn
Verksamheten vidga samtalet