Texter

Organisk Enhetssyn

Är vi lika eller olika?

Helheten och delarna

 

In English

reality.org.uk

 

Om

Vidga samtalet

 

Bildligt

Wordle

citat
I samband med kärlek kan därför aldrig problemet med avhållsamhet, ägande, givande, tagande, ransonering, fördelning och därmed sammanhängande osjälviskhet bli aktuell. Kärlek måste på så sätt vara det medvetna deltagandets villkorslösa grundtillstånd.

Stefan Hlatky, Helhetens och delarnas mysterium
Verksamheten vidga samtalet