Texter

Organisk Enhetssyn

Är vi lika eller olika?

Helheten och delarna

 

In English

reality.org.uk

 

Om

Vidga samtalet

 

Bildligt

Wordle

citat
Behovet av kärlek är dessutom, till skillnad från de andra behoven, oavbrutet på samma sätt, utan början och slut njutbart, utan att njutningen behöver ske på någons bekostnad och utan att den njutningen kan medföra känslan av mättnad och därav följande tillfredsställdhet eller behöver medföra lidande beroende på brist på möjlighet att kunna uppleva det. I samband med kärlek kan därför aldrig problemet med avhållsamhet, ägande, givande, tagande, ransonering, fördelning och därmed sammanhängande osjälviskhet bli aktuell. Kärlek måste på så sätt vara det medvetna deltagandets villkorslösa grundtillstånd.

Stefan Hlatky, Helhetens och delarnas mysterium
Verksamheten vidga samtalet