Texter

Organisk Enhetssyn

Är vi lika eller olika?

Helheten och delarna

 

In English

reality.org.uk

 

Om

Vidga samtalet

 

Bildligt

Wordle

citat
Organisk enhetssyn innebär antagandet att univer­sum, dvs. verkligheten som helhet, är organiserad på samma sätt som alla levande kroppar och att den är en självständig organism.

Stefan Hlatky, Organisk Enhetssyn
Verksamheten vidga samtalet