Texter

Organisk Enhetssyn

Är vi lika eller olika?

Helheten och delarna

 

In English

reality.org.uk

 

Om

Vidga samtalet

 

Bildligt

Wordle

citat
Kravet på bevis, att andra ska visa det man själv inte kan se, betyder att man bara vill tro på det man kan se. Därmed inskränker man sin oinskränkta förmåga att besinna sig på basis av alla sina erfarenheter av existens.

Stefan Hlatky, Organisk Enhetssyn
Verksamheten vidga samtalet