Texter

Organisk Enhetssyn

Är vi lika eller olika?

Helheten och delarna

 

In English

reality.org.uk

 

Om

Vidga samtalet

 

Bildligt

Wordle

citat
Verklighetens egentliga materia, det som är någonting, måste vara enhetlig och oförändrat bestående, oberoende av tid. Tid är en lika overklig föreställning som tomrum. Tanken på tomrum leder till en oändlighetsföreställning medan tanken på tid ger två föreställningar om oändlighet: det förflutna och framtiden.

Stefan Hlatky, Är vi lika eller olika?
Verksamheten vidga samtalet