Texter

Organisk Enhetssyn

Är vi lika eller olika?

Helheten och delarna

 

In English

reality.org.uk

 

Om

Vidga samtalet

 

Bildligt

Wordle

citat
Föreställningen om ett dött tillstånd och de rationellt lika oförsvarbara teorierna om livet efter det jordiska livet gör att livet på jordytan just för den högsta arten inte är, som för de övriga arterna, i grunden dominerat av lust, utan av ångest.

Stefan Hlatky, Helhetens och delarnas mysterium
Verksamheten vidga samtalet