Texter

Organisk Enhetssyn

Är vi lika eller olika?

Helheten och delarna

 

In English

reality.org.uk

 

Om

Vidga samtalet

 

Bildligt

Wordle

citat
Kärlek utesluter all form av makt. Inte ens Gud kan tvinga till sig kärlek. Därför kan Gud aldrig skapa en värld så paradisisk att vi inte kan låta bli att tro på Gud. Det är inte kärlek. Vi måste alltid ha valet att vända Gud ryggen. Därför kan en teori som den här aldrig framföras så övertygande att du måste tro på den. Men du kan välja att pröva tanken: den yttersta orsaken ('Gud') finns, i övrigt ingenting, och uttrycker skapelsen som ett vibrationsfenomen inom sig själv, för att bli igenkänd av sina medvetna delar och tillfredsställa medvetandets behov av kärlek.

Red.
Verksamheten vidga samtalet