Texter

Organisk Enhetssyn

Är vi lika eller olika?

Helheten och delarna

 

In English

reality.org.uk

 

Om

Vidga samtalet

 

Bildligt

Wordle

citat
Grundtanken är att hela verkligheten är en levande existens – en organism som vi i vår egenskap av medvetna sinnen ingår i på liknande sätt som cellerna ingår i vår kropp. Själva existensen, alltså Guds och vår bestående existens, är inte tillgänglig för våra sinnen. Det vi uppfattar med våra sinnen som universum är ett hologram, en rörlig tredimensionell bild- eller energiprojektion.

Stefan Hlatky, Är vi lika eller olika?
Verksamheten vidga samtalet