Om

Jag blev presenterad för 'Organisk Enhetssyn' på 90-talet av en kollega på Posten i Vasastan, Stockholm. Han anordnade en filosofisk studiecirkel med Stefan Hlatky som jag deltog i tillsammans med några andra. Varje måndagkväll (tror jag det var) under en höst satt vi och lyssnade (mest) på Stefan när han guidade oss, inte bara i själva tanken/teorin på hela verkligheten som en organisk enhet/helhet, utan framför allt i förutsättningarna för en filosofisk diskussion, t.ex: måste vi inte otvetydigt definiera det vi pratar om, så vi pratar om samma sak, annars pratar vi bara förbi varandra? Vad innebär det att 'förstå' något? Vad menar vi när vi säger att mitt liv har 'mening' eller inte?

Det var omvälvande att vara med på de där samtalen, även om jag inte sade så mycket utan lyssnade mest. De var verkligen vidgande, och de gjorde att jag började se mig själv och verkligheten annorlunda, och började tänka; resonera; filosofera på ett mer logiskt och förnuftigt sätt.

Jag hade intresset och nyfikenheten på "de stora frågorna" sedan tidigare, men jag hade aldrig studerat filosofi eller läst något själv i ämnet. I efterhand inser jag att det var mycket bra, annars hade jag nog tolkat allt utifrån en teoretisk ram av något annat (taoismen, panteismen, marxismen, eller någon annan ism). Det blir fel, när man försöker ta till sig och förstå en heltäckande teori. Stefan sade ofta att barn har lättare att förstå tanken i 'Organisk Enhetssyn' än vuxna som är alltför insnärjda i utbildning och sig själva.

Jag kan ibland önska att jag kunde, men jag kan aldrig lägga fram så övertygande argument för tanken i Stefans texter, att du måste tro på det. För det handlar om ett ständigt prövande, att tillfredsställa det ständigt förnyade filosofiska behovet och testa tanken igen: att allting - hela verkligheten - hänger ihop som en (1) levande och om sig själv medveten helhet som uttrycker skapelsen (allt vi kan erfara) som ett vibrationsfenomen inom sig själv för att bli igenkänd av sina delar (vi människor).

/ lars [ snabel-a ] fripost [ punkt ] org