Vidga samtalet

 

Vidga samtalet

Välkommen!

Här presenteras avskrifter av Stefan Hlatkys utställningar Organisk Enhetssyn och Lika eller olika? samt texten Helheten och delarnas mysterium.

Vad är Vidga samtalet?

"Namnet står för den kommunikation och förståelse som naturenligt uppstår och växer mellan dem som börjar pröva den organiska enhetssynen. Medlemskap tillämpas inte. Vem som helst kan börja uttrycka den verksamheten så snart vederbörande träffat på och förstått innebörden av det organiska antagandet. Verksamheten går inte ut på att bilda något samfund, utan målsättningen är att antagandet skall prövas offentligt som en vetenskaplig sakfråga, så att alla därigenom får möjlighet att påbörja den omvärderingsprocess som verksamheten avser." (Organisk Enhetssyn, Inledning)

Syftet med den här sajten är att hålla Stefan Hlatkys texter tillgängliga för alla nyfikna och intresserade med förhoppningen att de kan vidga samtalet, oavsett om du har det med dig själv eller tillsammans med andra.

Stefan Hlatky in English, see www.reality.org.uk

Lite om mig som står bakom den här sajten, se om