Lika eller olika?

 

Litteratur

Bhagavad-Gita, Herrens sång (översättning: N. Runeberg)
Natur & Kultur 1969

Buddha talade och sade (inledning: Å. Ohlmarks)
Forum 1963

S. Weinberg: De första tre minuterna
Raben & Sjögren 1979

H. Butterfield: Den moderna naturvetenskapens gryning
Natur & Kultur 1965

H. Snellman: Den Nya Fysiken
Scientia Brombergs bokförlag 1978

J. Grönholm: Helhetssyn och framtidstro
Liber förlag 1979

Koranen (översättning: Å. Ohlmarks)
Forum 1976

Samtalen med Konfucius (tolkning: A. Henriksson)
Stockholm 1966

Lao-Tse: Tao Te Ching
Aldus / Bonniers 1972

Upanishaderna
Natur & Kultur, Stockholm 1965

Parrinder: Vår tids religioner
Stockholm 1965

Jan Hjärpe: Islam – Lära och livsmönster Stockholm 1979

 

«