Organisk Enhetssyn

 

Disposition

Utställningen består av två delar:

Del 1: Problembeskrivning är avsedd för den som är intresserad av den historiska bakgrunden till vår tids vanmakt inför livsfrågorna och bakgrunden till resonemanget om organisk enhetssyn.

Del 2: Organisk Enhetssyn redogör för den organiska enhetssynen och dess konsekvenser för tänkandet. Den som inte har tillfälle att läsa hela utställningen kan börja direkt med del 2, Organisk Enhetssyn.

Syfte

Organisk enhetssyn som introducerades av Stefan Hlatky avser ingen samfundsbildning. Vår avsikt med utställningen är att få till stånd en saklig offentlig diskussion om den organiska enhetssynens hållbarhet. För närmare presentation av organisk enhetssyn och arrangör: Verksamheten vidga samtalet.

 

« »